Ervaring:
Na mijn opleiding HRM ben ik mijn carrière gestart bij een telemarketingbedrijf in Haarlem, waar ik 4 jaar heb gewerkt. De eerste 2 jaar in het HR vakgebied en vervolgens 2 jaar als projectmanager, waarbij ik tevens 10 supervisors aan heb gestuurd.

De volgende 24 jaar heb ik in diverse functies gewerkt voor de grootste bloemenveiling ter wereld, Royal FloraHolland.
Ook hier ben ik gestart met HR werk, gevolgd door een aantal jaren als business analist

Business analist
Als business analist deed ik vooronderzoeken om te bepalen of een project haalbaar en rendabel was.

Projectmanager
Daarna ben ik zo’n 6 jaar in verschillende bedrijfsonderdelen werkzaam geweest als projectmanager. Het grootste deel van mijn tijd in de logistieke hoek, maar ook het opzetten van een nieuwe afdeling is een van mijn projecten geweest.

Teammanager
Vervolgens kreeg ik de kans om als teammanager aan de slag te gaan. Dit was een wens van mij, omdat ik – naast het aansturen van projectteams – mijn leidinggevende vaardigheden verder wilde ontwikkelen. Dit heb ik zo’n 3 jaar met heel veel plezier gedaan, waarbij ik aan verschillende afdelingen (planning, bedrijfsbureau en twee logistieke operationele teams) leiding gaf.

Zowel het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van individuen, als medewerkertevredenheid van mijn medewerkers en het behalen van een vooraf vastgesteld teamdoel vond ik erg leuk om te doen.

Dienstenmanager
Mijn laatste functie in loondienst was dienstenmanager, waarbij ik de logistieke aanvullende diensten die de veiling biedt en faciliteert in portefeuille had. Een greep uit de inhoud van deze leuke, veelzijdige functie:

  • Zorgen voor kwalitatief goede bestaande diensten
  • Tevreden gebruikers
  • Processen verbeteren
  • Ontwikkelen van nieuwe logistieke diensten
  • Begrotingen opstellen
  • Jaarplandoelen opstellen en bewaken
  • Marketingcampagnes voor deze diensten

Lean methode
In de laatste 3 functies heb ik vooral volgens de LEAN systematiek gewerkt. Deze methode helpt de probleemstelling helder te krijgen om  vervolgens op een gestructureerde methodiek toe te werken aan de oplossing. Doel is vaak kostenbesparing door onnodige stappen – waste – uit de processen te halen.

Als ZZP‘er heb ik voor Royal FloraHolland twee pilots gedraaid. Pilot 1 betrof het oplossen van de bemensingsproblematiek. Hierbij heb ik ervoor gezorgd, dat er een keuze is gemaakt voor een externe partij, die via de digitale weg uitzendkrachten levert. Pilot 2 betrof het experimenteren met het ‘aannemen’ van uitzendkrachten voor grotere contracten, dan de uren die de organisatie te bieden had. Daarnaast heb ik onderzocht welke mogelijkheden er binnen de organisatie waren om vaste krachten meer uren en daarmee een groter contract aan te bieden. Uit het onderzoek bleek dat hier ruimte voor was en dus heb ik dit traject gecoordineerd en gefaciliteerd.

Voor Universiteit Leiden ben ik als ZZP‘er het project ‘Digitaal archief’ aan het afronden. Doel is een waterdicht digitaal archief opzetten in een nieuwe applicatie. Met dit project wordt het oude archief gemigreerd naar de nieuwe applicatie, de bewaartermijnen toegepast, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk en autorisaties ingericht en lever ik een procesbeschrijving op om voor een goede borging te zorgen.

Daarnaast ben ik op ZZP-basis a.i. teamleider geweest van het bestuurssecretariaat van de faculteit der Rechtsgeleerdheid bij Universiteit Leiden. Ik gaf leiding aan een team van 7 medewerkers en had als opdracht: teambuiling, elkaar kunnen vervangen, concrete werkafspraken maken, processen beschrijven en de ondersteuningsbehoefte van de stafhoofden implementeren.