Projectmanager

Wil je een project opstarten? Ik kan je helpen; samen vertalen wij jouw ideeën naar een concreet en realistisch projectplan. Ik krijg energie van opdrachten met een kop en een staart, waarbij ik de prioriteiten, voortgang en deadlines voor je monitor en bewaak. Stap voor stap werken we zo naar het eindresultaat toe.

We starten met een gesprek over de opdracht. We stellen het gewenste doel vast. Ik maak een projectplan en – planning. Samen bepalen we de in te zetten uren en de doorlooptijd. 

Concreet kan ik het volgende voor jou betekenen:

  • Gesprek vooraf over de opdracht
  • Gezamenlijk een realistisch en haalbaar doel vaststellen
  • Scope bepalen
  • Eventueel een vooronderzoek
  • Projectplan maken met concrete, haalbare milestones in een tijdlijn
  • Project voorbereiden
  • Project uitvoeren
  • Borging in de lijn
  • Evalueren

Heb je alleen behoefte aan iemand die met je meedenkt over het opstarten van een project? Bel me gerust voor een gesprek en we bekijken samen waar ik je mee kan helpen in jouw voorbereiding.

Ervaring

Business analist
Als business analist heb ik vele vooronderzoeken gedaan om te bepalen of een project haalbaar en rendabel was. De meeste hiervan in de logistieke sector, maar ook wel in het commerciële domein. Zo heb ik o.a. geïnventariseerd wat de opslagbehoefte vs – ruimte aan logistieke middelen was op 4 verschillende locaties van ’s werelds grootste bloemenveiling. Op basis van deze informatie heb ik een adviesrapport geschreven.

Projectmanager
Daarna ben ik jaren in verschillende bedrijfsonderdelen werkzaam geweest als projectmanager. Het grootste deel van mijn tijd in de logistieke hoek, maar ook het opzetten van een nieuwe afdeling, een tendertraject om een keuze te maken voor 2 inhouse uitzendbureaus en het implementeren van een tijdregistratiesysteem zijn projecten van mij geweest. Mijn opdrachten varieerden van klein tot extreem groot (w.o. het vervangen en verhuizen van een fustwasmachine), waarbij mijn voorkeur uitgaat naar pragmatische tot middelgrote projecten met een doorlooptijd van maximaal 1 jaar.

Ook heb ik – zowel in deze rol, als in mijn teammanagersfunctie – ervaring opgedaan met alles rondom workforcemanagement, planningstools, het multi inzetbaar maken van medewerkers, duo-banen creëren om medewerkers meer uren te kunnen garanderen, skillmatrixen opzetten etc.

Een projectleidersrol is uit te voeren in elke branche, sector en doelgroep. Ik heb hierin geen specifieke voorkeur. Zorginstellingen, overheid, onderwijs, MKB, de logistieke branche etc., alles is mogelijk.

Als ZZP‘er heb ik voor Royal FloraHolland twee pilots gedraaid. Pilot 1 betrof het oplossen van de bemensingsproblematiek. Hierbij heb ik ervoor gezorgd, dat er een keuze is gemaakt voor een externe partij, die via de digitale weg uitzendkrachten levert. Pilot 2 betrof het experimenteren met het ‘aannemen’ van uitzendkrachten voor grotere contracten, dan de uren die de organisatie te bieden had. Daarnaast heb ik onderzocht welke mogelijkheden er binnen de organisatie waren om vaste krachten meer uren en daarmee een groter contract aan te bieden. Uit het onderzoek bleek dat hier ruimte voor was en dus heb ik dit traject gecoordineerd en gefaciliteerd.

Voor Universiteit Leiden ben ik als ZZP‘er het project ‘Digitaal archief’ aan het afronden. Doel is een waterdicht digitaal archief opzetten in een nieuwe applicatie. Met dit project wordt het oude archief gemigreerd naar de nieuwe applicatie, de bewaartermijnen toegepast, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk en autorisaties ingericht en lever ik een procesbeschrijving op om voor een goede borging te zorgen.